Педагогічна рада 05.01.2023 року

Наказ №95-О від 01.12.2022 року "Про підготовку та проведення педагогічної ради"

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу Новомиргородського ліцею № 3 Новомиргородської міської ради Кіровоградської області


Тиждень доброчесності з 12.12 - 16.12.2022 року

Наказ №94-О від 01.12.2022 року "Про проведення тижня доброчесності у закладі"

Анкета для учнів."Академічна доброчесність в закладі освіти"

Анкета для батьків "Академічна доброчесність у закладі освіти"

Анкета для вчителів "Академічна доброчесність у закладі освіти"

Матеріали

Вебінари для ознайомлення:

Вебінар "Створення навчально-методичних матеріалів: практика дотримання академічної доброчесності"

Вебінар “Академічна доброчесність та шкільний аудит” - Юрій Вергун


Анкетування "Система оцінювання здобувачів освіти" по підготовці до педагогічної ради
з 05.12 - 09.12.2022 року

Анкетування для вчителів "Система оцінювання здобувачів освіти"
Анкета для батьків про обізнаність з критеріями, правилами і процедурами оцінювання навчальних досягнень учнів
Анкета для учнів


Наказ №82-О від 13.10.2022. року "Про підготовку та проведення педагогічної ради"

ПЕДАГОГІЧНА РАДА НА ТЕМУ:
«СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ»

20.01.2022

Тема: «Модернізація уроку як засіб розвитку конкурентоспроможної особистості»

Мета : «Навчіться бути успішними. Незважаючи ні на які проблеми. Навчіться самі та навчіть дітей бути щасливими»

План педради


29.10.2021

Тема педагогічної ради: «Побудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі»

Перелік питань:

1. Вступне слово: «Запровадження у закладі системи управління якістю освіти. Вимоги до здійснення процесу безперервного вдосконалення якості освітньої діяльності, критеріїв та індикаторів для їх оцінювання»
(доповідач – керівники груп Різун Т.М.( висновок), Стоянова О.О.( висновок), Самченко Н.Б.( висновок), Брижицька О.Л.( висновок)

2. Алгоритм впровадження внутрішньої системи якості освіти в НВО№3
(доповідач Свистунова Т.І.)

3. Шляхи виявлення та попередження булінгу в закладі освіти.
( доповідач Мікель М.Ю. Рябошапка В.В.)

4. Організація та підготовка школи « Майбутнього першокласника»
(доповідач Стоянова О.О.)

Проект рішення засідання педагогічної ради

1. Схвалити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти зі змінами.

2. Створити відкриту, прозору і зрозумілу для здобувачів освіти систему оцінювання їх навчальних досягнень. листопад 2021

3. Педагогічним працівникам:

3.1. Оприлюднити критерії оцінювання на сайті школи, інформаційних стендах у кабінетах. листопад 2021 р.

3.2.Активно формувати в учасників освітнього процесу свідому громадянську позицію. Постійно.

3.3. Включити в тематику самоосвітньої діяльності вчителів питання різних видів оцінювання навчальних досягнень учнів. Постійно.

3.4. Активно використовувати онлайн-ресурси для розміщення критеріїв оцінювання та власного педагогічного досвіду. Постійно.

3.5. Активніше впроваджувати сучасні форми комунікації з батьками: практикуми, тренінги, майстер-класи, спільні заходи тощо. Постійно.

3.6. Брати участь у розробці документів, які визначають стратегію розвитку закладу освіти, регламентують роботу освітнього закладу. Постійно.

3.7. Неухильно дотримуватися правил внутрішкільного розпорядку та педагогічної етики. Постійно.

3.8 Провести самооцінку педагогічної діяльності відповідно до рекомендацій державної служби оцінювання якості освіти.

Травень 2022 р

4. Класним керівникам:

4.1. Проводити виховні заходи, спрямовані на розвиток самостійності та відповідальності учнів щодо навчальної діяльності.

Постійно.

4.2 Продовжити роботу з попередження булінгу та насилля, створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять.

5.Головам методичних об’єднань :

5.1. Контролювати систему 4 напрямки оцінювання відповідно до внутрішньої системи якості освіти. Постійно

6.Адміністрації закладу :

6.1. Провести комплексне оцінювання якості освіти у закладі за такими напрямками :

  • Освітнє середовище.
  • Система оцінювання результатів навчання учнів.
  • Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти.
  • Управлінські процеси закладу освіти.

Протягом 2021 - 2022 н.р.

7. Психологічній службі:

7.1. Провести повторне анкетування учасників освітнього процесу та здійснити порівняльний аналіз за результатами попереднього анкетування анкетування. грудень, 2021 р.

7.2 Провести тренінг на тему: «Толерантна комунікація в колективі. Вирішення конфліктів». січень , 2022 р.

7.3 Продовжувати профілактично-просвітницьку, корекційно-розвивальну роботу з учасниками освітнього процессу. Постійно

8. Схвалити :

8.1. Програму підготовчої школи майбутнього першокласника ;

8.2.Структуру та режим роботи підготовчої школи майбутнього першокласника.

8.3.Розробити: «Положення про підготовчу школу для майбутніх першокласників» .

8.3.Розпочати заняття школи майбутнього першокласника 20.11.2021.

3.Видати наказ «Про організацію роботи підготовчої школи майбутнього першокласника 2021 – 2022 н. р.» до 18.11.2021.


30.08.2021

Тема педради:

“Інтелектуальна еліта нації.
Реформа шкільного харчування – одне із пріоритетних завдань освітньої галузі.
Трансформація школи – створення простору особистого зростання.
Цифрова трансформація шкільної освіти: від проблем до рішень.”

Мета: визначення пріоритетних напрямків діяльності школи з реалізації Освітньої програми та стратегії розвитку закладу в 2021-2022 н.р.

Завдання: оцінити якість результатів у різних напрямках діяльності, визначених програмними документами закладу, визначити проблеми та шляхи їх розв'язання, стимулювати професійний розвиток педагогів в умовах розвитку освітньої установи

План роботи педради

1.Про підсумки проведення ЗНО 2021 року.

2. Про організаційний початок 2021-2022 року.

3.Погодження річного плану роботи школи.

4.Затвердження режиму школи; системи роботи школи з охорони праці, безпеки життєдіяльності, роботи ГПД.

5.Дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку.

6.Затвердження Освітньої програми закладу на 2021-2022 н.р.

7.Про оцінювання учнів 3-4 класів, та учнів які вивчають курс за вибором. Затвердження критерій оцінювання у 3-4 класах.

8. Про організацію екскурсій та навчальної практики у новому навчальному році.

9. Про організацію харчування учнів у закладі (безкоштовно та за кошти батьків).

10. Організація навчання учнів за індивідуальною та інклюзивною формою навчання.

Завантажити матеріали пердради можна за даним посиланням

Організація освітнього процесу у 2021/2022 навчальному році: вебінар 25.06.2021


26.03.2021

Тема педради: «БРЕНДИНГ – новий механізм забезпечення якості освіти»

План проведення педради

1. Брендинг – новий механізм забезпечення якості освіти.
Свистунова Т.І.

2. Внутрішня система забезпечення якості освіти ( інтерактивні вправи)
Стоянова О.О.

3. Напрямок «Освітнє середовище». Пізнавальність закладу освіти та наданих нею послуг.( Дорожня карта, модель забезпечення якості освіти)
МЦ вчителі поч.. кл. та вихователі ГПД.

4. Напрямок «Система оцінювання освітньої діяльності учнів». Модель випускника. ( Дорожня карта,модель забезпечення якості освіти)
МЦ суспільно – гуманітарний та художньо- естетичний.

5. Психолого-педагогічний флеш – тренінг «Вплив успіху вчителя на розвиток життєвої компетентності учнів»
Рябошапка В.В.

6.Напрямок «Педагогічна діяльність». Фаховий бренд.( дорожня карта, модель забезпечення якості освіти)
Природничо–математичний цикл. ( оцініть товариша)

7.Напрямок «Управлінські процеси діяльності закладу». Індентифікація образу закладу освіти. ( дорожня карта, модель якості освіти)
МЦ зарубіжна філологія та асистенти вчителів. ( оцініть товариша)

8.SWOT – аналіз – гармонія успішного розвитку школи в майбутньому.
Стоянова О.О.

/Files/images/IMG_55957.JPG /Files/images/IMG_56004.JPG /Files/images/IMG_56038.JPG /Files/images/IMG_56092.JPG /Files/images/IMG_56108.JPG

Завантажити матеріали педради за посиланнями:

План педради

Брендинг - новий механiзм якостi освiти

Освiтнє середовище

Педагогічна діяльність

Напрями оцінювання

Swot-аналіз

Банер

Опис проведеної педради

Картка контролю за виконанням рішень педагогічної ради

Доступ до всіх матеріалів педагогічної ради

Протокол педради

Наказ №20-О від 16.03.2021 року "Про підготовку та проведення педради 26.03.2021"


30.10.2020

Тема педради: "Внутрішня система забезпечення якості у НВО№3. Самооцінювання діяльності закладу"

САМООЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗБУДОВА ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗЗСО

Педагогічна рада «Педагогічні посиденьки"

Картка виконання рiшень педради

Органiзацiя освiтного процесу iз застосуванням технологiй дистанцiйного навчання у 2020-2021н.р.

ЗВIТ директора НВО№3

Протокол педради


Особливості організації освітнього процесу в 2020/2021 н.р.
Створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидія булінгу (цькуванню)

Методична розробка педагогічної ради
«Досвід і проблеми формування життєвих компетентностей особистості»
Мета: - вироблення професійної компетенції педагогічних працівників для провадження інноваційних педагогічних технологій;

- аналіз готовності вчителя до роботи з обдарованими учнями, до пошуково-дослідницької та проектної діяльності;

- створення узагальненого «професійного портрету» сучасного, компетентного вчителя;

- визначення методів формування ключових компетентностей учнів.

Форма проведення: педрада-вернісаж думок.
Презентація
Методична розробка
Тест до педради
Коло ідей “Покращення методичної роботи в закладі”
Вернісаж думок “Планування річного плану роботи на 2020-2021 н.р.”
.

29 грудня 2018 року відбулося засідання педагогічної ради на тему “Педагогіка партнерства – формування сучасного стилю готовності вчителя й учня, батьківської громадськості та соціальних інститутів співпрацювати в інноваційному режим

НАКАЗ № 236-о Про підготовку до педради
Проект рішення педради
Виступ директора НВО
Презентація “Педагогіка партнерства”
Презентація “Покоління Z”
Результати олімпіад за 2018 рік
Словник до педради
Презентація “Використання ІКТ в процесі самоосвіти як шлях до підвищення професійної компетентності”

Текст до презентації

Тестування до педагогічної ради


06 квітня 2018 року відбудеться засідання педагогічної ради на тему
"Підвищення професійної компетентності вчителів – ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу"


11 січня 2018 року відбулося засідання педагогічної ради на тему “Розвиток позитивної навчальної мотивації учасників навчально-виховного процесу як важлива умова покращення якості освіти та творчого розвитку учнів. ІКТ – засіб мотивації”

План проведення педради
Підсумок педради
Рішення педради
Анкети для вчителів, учнів
Картка виконання рішень педради
Картка виконання рішень педради (2)
Пам’ятка мотивації до уроку для вчителів
Формування позитивної мотивації

23 жовтня 2017 року відбулася педагогічна рада на тему “Акмеологічні аспектирозвитку особистості вчителя та учня в сучаснихумовах”

Презентація. Акмеологічний підхід до розвитку творчої особистості учнів у навчально-виховному процесі

Презентація. Акмеологічні аспектирозвитку особистостівчителя та учня в сучаснихумовах

Анкета до педради

Рішення педради 24.10

Притча про Вчителя Суховерхова Л. П.


Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов


04 січня відбулося засідання педагогічної ради на тему «Діагноз: неуспішність. Причини неуспішності та шляхи її подолання»

Файли для завантаження: Діагноз; Діагноз неуспішність; Діагностика Терапія; група Діагностика; група Оптимісти; група Профілактика

/Files/images/IMG_1153.JPG /Files/images/IMG_1161.JPG /Files/images/IMG_1173.JPG

/Files/images/philogirlande.jpg

23 березня у школі був проведений психолого-педагогічний семінар-практикум на тему "Стилі та моделі педагогічного спілкування", метою якого було познайомити учасників із стилями та моделями педагогічного спілкування, визначити домінуючий стиль керівництва та оптимальну модель спілкування з учнями кожного з присутніх.

Класні керівники та вчителі-предметники взяли у ньому участь із задоволенням. Семінар складався з теоретичної та практичної частин. Теоретичні питання висвітлили заступник директора з виховної роботи Різун Т.М., класні керівники Стоянова Н.О., Фартушна О.Д., Осадча Н.О., Німчинова В.Г.

Практичний психолог Гапченко В.А. провела з учасниками семінару психологічні вправи "Ставлення до учня", "Побачення", "Апельсин". Було переглянуто та обговорено фрагмент мультфільму "Маша та Ведмідь", зроблений коментар щодо індивідуального стилю педагога.

Заступник директора з виховної роботи Різун Т.М. провела тестування "Домінуючий стиль керівництва педагога", де кожен із учасників визначив особистий стиль педагогічного керівництва.

/Files/images/semnar_23032015/IMG_3849.jpg/Files/images/semnar_23032015/IMG_3865.jpg/Files/images/semnar_23032015/IMG_3869.jpg/Files/images/semnar_23032015/IMG_3879.jpg/Files/images/semnar_23032015/IMG_3885.jpg/Files/images/semnar_23032015/IMG_3886.jpg/Files/images/semnar_23032015/IMG_3889.jpg/Files/images/semnar_23032015/IMG_3890.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 17336

Коментарi

  • Гавриленко Людмила Володимирівна

    2018-04-06 18:11:03

    Так як досвід роботи показує, адаптація дитини до школи відбувається не одразу, тривалість і перебіг цього складного процесу залежить як від фактора навчального середовища (режиму, змісту, методів і засобів навчання, обсягу навчального навантаження), так і від стану здоров’я та працездатності. Крім того, це не тільки нові умови життя та діяльності, а й нові контакти, нові стосунки, нові обов’язки. Саме тому робота вчителя з питань адаптації першокласників до школи розпочинається ще на етапі запису дитини до першого класу під час діагностичної бесіди з майбутнім учнем, коли виявляється рівень та особливості дитини до шкільного життя...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.